ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4543
Title: Удосконалення операційного контролю та планування витрат у сільськогосподарському виробництві
Other Titles: Improvement of operational control and planning costs in agricultural production
Authors: Цап, Володимир Дмитрович
Цап, Владимир Дмитриевич
Tsap, Volodymyr
Keywords: технологічна карта
тонування витрат
собівартість
поопераційний контроль
управління виробництвом
виробничі витрати
ефективність виробництва
прибуток
technological map cost planning
cost
operational control
production management
production efficiency
profit
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1-2 (33-34) (С. 320–329)
Abstract: З отриманням незалежності в Україні не надавали належної уваги питанням формування витрат, собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств і організацій. Впроваджуватись нові технології щодо підвищення конкурентно-спроможності продукції, при цьому не враховуватись у сфері управління економічно-господарською діяльністю як на підприємстві в цілому, так і в окремих його структурних складових. Це призвело не до удосконалення методів тонування, обліку, калькулювання і аналізу собівартості продукцуії , а от втрати прийомів, напрацьованих у попередні роки, при існуванні планово-адміністративної системи.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4543
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.pdf811,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.