ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4531
Title: Особливість формування собівартості продукції (робіт, послуг) власного виробництва сільськогосподарськими підприємствами при сплаті податку на додану вартість
Authors: Цап, Володимир Дмитрович
Цап, Владимир Дмитриевич
Tsap, Volodymyr
Keywords: собівартість продукції
фінансові результати діяльності
динаміка витрат
облік сільськогосподарської продукції
калькулювання собівартості продукції
ціна
диспаритет цін
витрати
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: Міжнародна науково-практична конференція ( Харків, 24 квітня 2015 р.);тези доповіді (С. 80–83)
Abstract: Важливим показником, що характеризує роботу аграрного підприємства є собівартість продукції. Від її рівня залежать рентабельність окремих видів продукції, фінансові результати діяльності підприємства та його фінансовий стан. Від уміння правильно аналізувати собівартість продукції значною мірою залежить рівень ефективності господарської діяльності та розвиток суб’єкта господарювання. Тому найважливішим завданням обліку і статистики витрат виробництва та собівартості сільськогосподарської продукції є збирання, групування, калькулювання собівартості й аналіз облікових даних, що характеризують розміри, склад і динаміку витрат на виробництво продукції в агроформуваннях; визначення рівня витрат виробництва і собівартості кожного виду і групи однорідних продуктів як у цілому, так і за окремими статтями витрат; вивчення і виявлення причин відмінностей у формуванні рівня і складу витрат та собівартості продукції на підприємствах.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4531
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf140,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.