ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4488
Title: Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій
Other Titles: Проблемы социально-экономического развития сельских территорий
Authors: Сизоненко, Олена Василівна
Сизоненко, Елена Васильевна
Syzonenko, Olena
Keywords: соціально-економічний розвиток сільських територій
соціальна інфраструктура
виробнича інфраструктура
система розвитку сільських територій
сільські території
соціально-економічний потенціал
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А.
Series/Report no.: Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. ( м. Бережани, 19-20 квітня 2018 р. );(С. 246-248)
Abstract: UK: Сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських територій України знаходиться в центрі уваги не тільки науковців, але й суспільства. Обезлюднення сіл, занепад соціальної та виробничої інфраструктури і, як наслідок, зростання рівня безробіття та підвищення міграції сільського населення – все це свідчить про деградацію та занепад українського села. Зіншого боку, сільські території мають потужний економічний, природний та соціальний потенціал, ефективне використання якого може забезпечити сталий багатогалузевий розвиток держави та відповідний рівень життя сільського населення. Тому побудова ефективної системи розвитку сільських територій є невід’ємною складовою функціонування держави в цілому.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4488
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.