Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4324
Title: Моделирование гидродинамических процессов в многочанной жаровне при жарении мятки клещевины
Other Titles: Моделювання гідродинамічних процесів в багаточанній жаровні при смаженні мятки рицини
Modeling of hydrodynamic processes in multi-purpose brazier when firing butterfly
Authors: Дідур, Володимир Аксентійович
Дидур, Владимир Аксентиевич
Didur, Volodymyr
Ткаченко, В. А.
Ткаченко, А. В.
Дідур, В. В.
Асєєв, А. А.
Keywords: турбинная мешалка;гидродинамика перемешивания;окружная (периферийной) циркуляция;радиально-осевая циркуляция;многочанная жаровня;моделирование;турбінна мішалка;гідродинаміка перемішування;колова (периферійна) циркуляція;радіально-осьова циркуляція;багаточанна жаровня;моделювання;turbine mixer;hashing hydrodynamics;district (peripheral) circulation;radially-axial circulation;multival brazier;modelling
Issue Date: 2017
Publisher: НУБіП
Series/Report no.: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України;Вип. 262
Abstract: UK: Розроблено математичну модель гідродинаміки руху частинок мяткі в чані жаровні як єдиний процес переміщення потоків мяткі по горизонтальних концентричних колах і вертикальним (меридіанними), що перетинають вісь чана. Основою моделі є диференціальне рівняння руху частинки по лопатці, що обертається навколо осі по обігрівається днищу чана жаровні. Рівняння враховує конструктивні особливості мішалки, частоту обертання лопатей, їх довжину і фізичну характеристику мяткі виражені через коефіцієнти тертя. Рішення рівняння дозволяє визначити швидкість руху частинки в напрямку лопатки і окружну швидкість, час руху по лопаті. Це є вихідними даними для осьового руху мяткі. Час проходження мяткі по лопаті мішалки дозволяє обгрунтувати режими кондуктивного тепло- влагообмена. Час проходження по осі чана дозволяє обгрунтувати режими конвективного тепло- влагообмена. Однак рух частинок по вільної лопатці відрізняється від руху частинок в турбулентному мешалке Чанной жаровні. У просторі, описуваному обертається мішалкою, спостерігається найбільш сильне ущільнення ліній струму, тому можна припускати, що в цій зоні буде відбуватися найбільш інтенсивне перемішування рідини. В обсязі апарату виділяються дві зони - зону мішалки, в якій відбувається інтенсивне перемішування, і зону циркуляції, в якій перемішування відбувається з меншими швидкостями. Для проведення аналізу гідродинамічних проблем, пов'язаних з рухом мяткі в Чанной жаровні через межлопастное простору ротора мішалки, використовувалася теорія вихрових насосів. EN: The mathematical model of hydrodynamics of movement of particles crushed seeds in brazier tub as uniform process of moving of streams crushed seeds on horizontal concentric circles and vertical (meridian), crossing tub axis is developed. A model basis is differential equation of movement of particle on shovels, rotating round an axis on the warmed bottom of tub of brazier. The equation considers design features of a mixer, frequency of rotation of blades, their length and the physical characteristic crushed seeds the friction expressed through factors. The equation decision allows to define speed of movement of a particle in a direction of a shovel and district speed, movement time on the blade. It is initial data for axial movement crushed seeds. Passage time crushed seeds on the mixer blade allows to prove modes conductive warmly – moisture exchange. Passage time on a tub axis allows to prove modes convective warmly – moisture exchange. However movement of particles on free shovel differs from movement of particles in turbulent mixer vats braziers. In space described by rotating mixer, the strongest consolidation of lines of current is observed, therefore it is possible to assume, that in this zone there will be the most intensive hashing of a liquid. In device volume two zones – mixer zone in which there is intensive hashing, and circulation zone in which hashing occurs to smaller speeds are allocated. For carrying out of analysis of hydrodynamic problems connected with movement crushed seeds in vats to brazier through volume between shovels of space of rotor of mixer, it was used by theory of vortical pumps.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4324
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2203.pdf838.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.