ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4308
Title: The state financial support of agriculture producers in Ukraine
Authors: Trusova, Natalia
Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Ternovsky, Volodymyr
Терновський, Володимир Олександрович
Терновский, Владимир Александрович
Keywords: state policy
financial support
financial resources
agriculture
productivity
budgetary financing
producer support estimate
market price support
stan polityki
wsparcie finansowe
zasoby finansowe
rolnictwo
produktywność
finansowanie budżetowe
szacunkowe wsparcie dla producentów
wsparcie ceny rynkowej
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Zeszyty Naukowe;№ 1 (24)
Abstract: EN: In the article we have considered the necessity to support agriculture producers of Ukraine on terms of agrarian market functioning and efficient use of financial resources. Methods of mathematical statistics and regression analysis have been used during the justification for producer support estimate and consumer nominal protection coefficient. Established that support for agricultural production on the state level can be regarded as one of the ways regulation to redistribute of financial resources, enabling to prevent financial losses and ensure efficiency of the branch financing. It has been proved that fundamentally new approaches to forming of long-term national course of agrarian policy and its comparison with alternative variants of agricultural production financing, implemented in the world, must take into consideration changes in external environment and acceleration of globalization processes, which demand adequate reaction, enabling to minimize negative consequences. POL: W artykule rozważano konieczność wspierania producentów rolnych Ukrainy w celu efektywnego funkcjonowania rynku rolnego i wykorzystania środków finansowych. Metody statystyki matematycznej i analizy regresji zostały wykorzystane podczas uzasadnienia szacunków wsparcia producenta i współczynnika ochrony nominalnego konsumentów. Ustalono, że wsparcie dla produkcji rolnej na poziomie państwa może być uznane za jedną z regulacji sposobów redystrybucji środków finansowych, pozwalając, aby zapobiegać stratom finansowym i zapewnić efektywność finansowania placówek. Zostało udowodnione, że całkowicie nowe podejście do tworzenia długotrwałego przebiegu krajowej polityki rolnej i jej porównanie z alternatywnych wariantów finansowania produkcji rolnej, realizowanych na świecie, musi brać pod uwagę zmiany w otoczeniu zewnętrznym i przyspieszenie procesów globalizacyjnych, co pozwala zminimalizować negatywne konsekwencje.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4308
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-378-388.pdf919,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.