ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4078
Title: Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дискретної математики
Other Titles: The use of information and communication technologies at lessons discrete mathematics
Authors: Сосницька, Наталя Леонідівна
Сосницкая, Наталья Леонидовна
Sosnytska, Natalia
Онищенко, Галина Олександрівна
Онищенко, Галина Александровна
Onischenko, Нalina
Keywords: графи;дискретна математика;інформаційно- комунікаційні технології;рішення задач;discrete mathematics;graphs;information and communication technology
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Всеукраїнської науково-методичної конференції (присвяченої 25 річниці створення кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ);Т. XV (С. 206-210)
Abstract: UK: Метою дослідження є вивчення особливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні дискретній математиці. Задачами дослідження є розробити елементи методики комп’ютерної реалізації рішення задач дискретної математики та визначити особливості роботи в середовищі Maple для розв’язування широкого кола завдань. Об’єктом дослідження є навчання дискретної математики. Предметом дослідження є методика використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дискретної математики. В роботі за допомогою функцій пакету networks наведено розв’язання задач з розділу дискретної математики «Теорія графів». На їх прикладі наочно продемонстровано, що для більшості користувачів пакет networks перетворює важкозрозумілі графи в простий робочий інструмент. Результати дослідження – удосконалено методику вивчення теорії графів на основі Maple, візуалізовано побудову графів та видалення деяких їх вершин. EN: The aim is to study the characteristics of information and communication technologies in teaching discrete mathematics. Objectives of the study is to develop the technique for implementing a computer problem solving discrete mathematics and define the features of the environment in Maple for solving a wide range of tasks. The object of research is teaching discrete mathematics. The subject of research is the method of using ICT in the classroom discrete mathematics. In this work using package ‘networks’ are solving problems of discrete mathematics (section “Graph theory”). By examples is clearly demonstrated that package ‘networks’ can transforms hardto-understand graphs in a simple working tool to the majority of users. Results of the study – improved methodology for the study of graph theory based Maple, visualized build graphs and remove some of their peaks.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4078
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-206-209.pdf307.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.