ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4076
Title: Візуалізація розкладання періодичних функцій в ряд Фур’є засобами імітаційного комп’ютерного моделювання
Authors: Морозов, Микола Вікторович
Морозов, Николай Викторович
Morozov, Mykola
Онищенко, Галина Олександрівна
Онищенко, Галина Александровна
Onyshchenko, Halyna
Keywords: моделювання
функціональний ряд Фур‟є
імітаційні комп‟ютерні моделі
комп‘ютерне моделювання
modeling
functional Fourier series
computer simulation models
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць;Вип. 19
Abstract: UK: У статті автори пропонують, на основі комп‟ютерної програми MathCad, алгоритм представлення періодичних парних та непарних функцій функціональним рядом Фур‟є: анімація графіка часткових сум та його збігу до відповідної функції. Отримані результати використовуються при організації імітаційних лабораторних робіт з курсу «Математичне забезпечення магістерських програм». EN: In the article the authors propose on the basis of the computer program MathCad the algorithm for representation even and odd periodic functions using functional Fourier series: animation graphics of partial sums and its convergence to the appropriate function. The results are used in the simulation laboratory works of the course "Math provision of the Master`s programs."
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4076
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-431-439.pdf634,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.