ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4002
Title: Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників
Authors: Кучеркова, Світлана Олександрівна
Кучеркова, Светлана Александровна
Kucherkova, Svitlana
Keywords: обліково-аналітична система;інформаційне забезпечення;результати;бухгалтерський облік;аналіз;організація обліку;користувачі інформації;управління галузями;фінансова звітность;управління підприємством;бухгалтерський облік
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Науковий журнал "Молодий вчений";№ 1.1 (41.1)
Abstract: Досліджено роль і значення обліково-аналітичної системи при формуванні інформації для управління підприємством. Визначено, що обліково-аналітична система ба-зується на даних господарського, оперативного, статистичного, управлінського і фінансо-вого обліку. Вона слугує основою для складання звітних показників. Для того, щоб обліково-аналітична система була ефективною потрібно правильно організувати облік на підприєм-стві, процес документообігу і використовувати при цьому системний підхід.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4002
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf289.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.