ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3973
Title: Вплив кремнієво-калійного добрива «Agroglass Stimul» на проростання насіння пшениці озимої
Other Titles: Влияние кремниево-калийного удобрения «Agroglass Stimul» на прорастание семян пшеницы озимой
The effect o f silicon-potassium fertilizer «Agroglass Stimul» on winter wheat germination
Authors: Колесніков, Максим Олександрович
Колесников, Максим Александрович
Kolesnikov, Maksym
Пащенко, Юлія Петрівна
Пащенко, Юлия Петровна
Paschenko, Yuliia
Супрун П. С.
Keywords: пшениця озима;кремніево-калійне добриво;ріст;розвиток;схожість;пшеница озимая;кремниево-калийное удобрение;рост;развитие;всхожесть;winter wheat;silicon-potassium fertilizer;growth;development;germination
Issue Date: 2017
Publisher: Херсон: Грінь Д.С.
Series/Report no.: Таврійський науковий вісник: : науковий журнал;Вип. 97
Abstract: UK: У статті висвітлено питання впливу кремнієво-калійного добрива на проростання насіння та морфаметричні показники проростків пшениці озимої. Встановлено, що добриво «Agroglass Stimul» у концентрації 15 мл/л збільшувало схожість насіння пшениці на 3,7%. Відмічено зростання сирої та сухої маси проростків і коренів пшениці, а також їх довжини за умов використання добрива в концентрації 15-30 мл/л. Більш високі досліджувані концентрації добрива пригнічували проростання пшениці. RU: В статье освещены вопросы влияния кремниево-калийного удобрения на прорастание семян и морфометрические показатели проростков пшеницы озимой. Установлено, удобрение «Agrvglass Stimul» в концентрации 15 мл/л увеличивало всхожесть зерна пшеницы на 3,7%l Отмечено возрастание сырой и сухой массы проростков и корней пшеницы, а также их длинна при условии использования удобрения в концентрациях 15-30 мл/л. Более высокие исследуемые концентрации удобрения угнетали проростание пшеницы. EN: The article highlights the issues o f the effect o f silicon-potassium fertilizers on seed germination and morphometric parameters o f winter wheat seedlings. It was established that «Agrvglass Stimul» fertilizer at a concentration o f 15 ml/L increased the germination o f wheat by 3.7%. The study shows an increase in raw and dry weight ofseedlings and roots o f wheat, as well as in their length provided the application o f fertilizers at a concentration o f 15-30 ml/L. Higher investigated concentrations o f the fertilizer inhibited wheat germination.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3973
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf337.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.