ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3915
Title: Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату
Authors: Булгаков, Володимир Михайлович
Булгаков, Владимир Михайлович
Bulgakov, Volodymyr
Адамчук, В. В.
Петриченко, Є. А.
Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Keywords: комбінований агрегат
удобрювально-посівний агрегат
диференційні рівняння
рішення на ПК
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Вісник аграрної науки;№ 5
Abstract: Установлено, що динамічна система комбінованого удобрювально-посівного агрегату є консервативною з практично відсутніми дисипативними процесами. З позиції стійкого руху розроблена математична модель його функціонування у поздовжньо-горизонтальній площині дає змогу обґрунтувати конструктивні і кінематичні параметри. Залежно від поверхні оброблюваного поля відпрацювання динамічною системою комбінованого удобрювально-посівного агрегату коливань кута повороту керованих коліс агрегатованого трактора здійснюється бажано без підсилення в частотному діапазоні 0,210 – 0,295 с – 1. При цьому більші його значення характерні для роботи агрегату на більш розпушеному ґрунті, а менші — на більш твердому. На частотах коливань кута повороту керованих коліс агрегатованого трактора менших за 0,24 с – 1 бажано збільшення відстані від точок причепа тукової і зернової сівалок до центрів їх мас з 1,15 до 3,15 м, а на частотах більших за 0,3 с – 1 небажано, оскільки динамічна система відтворює керуючий вплив із недорегулюванням.Такий висновок можна зробити і стосовно вибору довжини сниці тукової і зернової сівалок. Відміна полягає у тому, що бажаний частотний діапазон коливань кута повороту керованих коліс агрегатованого трактора є дещо вужчим 0,23 – 0,26 с – 1. При цьому межею збільшення довжини сниці тукової сівалки є таке його значення, яке зумовлюватиме безаварійну повороткість комбінованого агрегату.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3915
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.2017.Теоретичне дослідження стійкості руху.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.