ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3894
Title: Удосконалення обліку витрат на утримання та експлуатацію МТП
Authors: Костякова, Анна Анатоліївна
Костякова, Анна Анатолиевна
Kostyakova, Anna
Keywords: удосконалення обліку;облік витрат;машинно-тракторний парк;оперативний контроль;утримання;сільське господарство;сільськогосподарська техніка;посівна
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Вісник ХНАУ;Серія «Економіка АПК і природокористування». № 3
Abstract: UK: Розглянуті особливості організації обліку та розподілу витрат на ут-римання та експлуатацію машинно-тракторного парку в сільському госпо-дарстві. Запропоновано удосконалення методики обліку витрат машин-но-тракторного парку з метою поліпшення оперативного контролю та під-вищення достовірної інформації. RU: Рассмотрены особенности организации учета и распределения затрат на содержание и эксплуатацию машинно-тракторного парка в сельском хо-зяйстве. Рекомендовано усовершенствовать методику учета затрат машин-но-тракторного парка с целью улучшения оперативного контроля и повы-шения достоверной информации.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3894
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf343.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.