ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3888
Title: Кінематика повороту ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробства
Authors: Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Keywords: мостові технології;експлуатація с.-г. техніки;повороткість агрегату;ширококолійні засоби механізації;колійна система землеробства;поворотня смуга
Issue Date: 2016
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Series/Report no.: Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року);
Abstract: З позиції мінімалізації непродуктивних витрат на повороти ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробства найбільш оптимальним є таким спосіб, за яким керовані мотор-колеса його шасі з одного боку повертають платформу відносно вертикальній осі, яка співпадає з місцем кріплення колісного візка до неї з іншого боку, яке розміщено на поперечній осі симетрії агрозасобу, безпосередньо посередині між колесами. При цьому колеса з іншого боку залишаються у своєму прямолінійному нерухомому стані. Для отримання щонайменшого радіусу траєкторії повороту, значення якого наближається до величини колії агрозасобу бажано, щоб його колісна база була як можна меншою і не перевищувала за своїм абсолютним значенням 25% від величини колії. За вказаною умовою щонайменшим є і кут повороту керованих коліс ширококолійного агрозасобу, що є бажаним з позиції технічного виконання механізму приводу та щонайменших енерговитрат на цей процес.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3888
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суми, 22-24.pdf531,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   




Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.