ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3884
Title: Обґрунтування конструктивно технологічної схеми фронтально навішеної гичкозбиральної машини та задньонавішеного очищувача на інтегральний орно-просапний трактор
Authors: Ігнатьєв, Євген Ігорович
Игнатьев, Евгений Игоревич
Ihnatiev, Yevhen
Keywords: цукровий буряк
гичка
збирання гички
операції зрізу гички
суцільний зріз
залишки гички
Issue Date: 2016
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Series/Report no.: Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року);
Abstract: На підставі проведених попередніх досліджень була розроблена нова конструктивно-технологічна схема збирання гички цукрового буряку з використанням інтегрального орно-просапного колісного трактора, тягового класу 3. При цьому на вказаний тип трактора, який має передній і задній начіпні пристрої та відповідно передній і задній вали відбору потужності після налаштування його ходових коліс з вузькими шинами на потрібну ширину міжрядь посівів цукрового буряку попереду монтується фронтально навішена гичкозбиральна машина, яка здійснює суцільний безкопірний, безпідпірний зріз основного масиву гички, її збирання і завантаження в транспортний засіб, а позаду трактора начеплений доочищувач головок коренеплодів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3884
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суми, 44-45.pdf588,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.