ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3821
Title: Облік і оцінка виробничих витрат продукції власного виробництва до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Authors: Костякова, Анна Анатоліївна
Костякова, Анна Анатолиевна
Kostyakova, Anna
Keywords: облік
оцінка
власне виробництво
П(С)БО 30
біологічні активи
вартісна оцінка
кормовиробництво
матеріальні ресурси
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету: економічні науки;Серія «Облік і фінанси». Вип. 7 (25), ч. 2
Abstract: При формуванні собівартості продукції рослинництва важливого значення набуває облік та вартісна оцінка витрат на придбання засобів виробництва, зокрема, насіння та кормів власного виробництва. Питома вага вартості насіння в структурі матеріальних витрат на виробництво продукції різних культур займає майже 13-35 %, а кормів (кормовиробництво) – 47-74 %. Тому обґрунтованість оцінки насіння та кормів в сучасний час є досить актуальним.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3821
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf342,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.