ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3795
Title: Дослідження машино-тракторного агрегату, працюючого за схемою «push-pull»
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Кістечок, Олександр Дмитрович
Кистечок, Александр Дмитриевич
Kistechok, Oleksandr
Keywords: обробіток ґрунту
оранка
агрегатування
схема «push-pull»
рівномірність ходу
продуктивність
обработка почвы
пахота
агрегатирование
равномерность хода
производительность
Issue Date: 2016
Publisher: Житомирський національний агроекологічний університет
Series/Report no.: Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (м. Житомир, 24 листопада 2016 р.);
Abstract: UK: Наведені показники роботи орного машинно-тракторногоагрегату, який працює за схемою «push-pull». Згідно отриманих експериментальних даних робоча ширина захвата агрегату, який працював в складі трактора ХТЗ-16131 за схемою «push-pull» – «2+4» була на 20,9% більше, ніж в агрегату, працюючого за схемою «0+5». Незважаючи на те, що робоча швидкість руху першого агрегату виявилася на 1,5% нижчою, через перевагу в ширині захвату продуктивність його роботи була вищою на 19,5%. У силу цього питома витрата палива агрегатом, працюючим за схемою «2+4» виявилася навпаки нижчою. В умовах польового експерименту економія палива склала 11,5%. Середньо квадратичне відхилення глибини оранки для обох порівнюваних агрегатів не перевищувала агротехнічних вимог (±2 см) і окремо становила: для агрегату за схемою «0+5» – 1,98 см, а для агрегату за схемою «2+4» – 1,52 см. Застосування орного машино-тракторного агрегату, працюючого за схемою «push-pull» – «2+4» забезпечує обробіток ґрунту із кращою рівномірністю ходу корпусів плугів по глибині. RU: Приведены показатели работы пахотного машинно-тракторного агрегата, который работает по схеме «push-pull». Согласно полученным экспериментальным данным рабочая ширина захвата агрегата, который работал в составе трактора ХТЗ-16131 по схеме «push-pull» – «2+4» была на 20,9% больше, чем у агрегата, работающего по схеме «0+5». Несмотря на то, что рабочая скорость движения первого агрегата оказалась на 1,5% ниже, из-за преимущества в ширине захвата производительность его работы была выше на 19,5%. В силу этого удельный расход топлива агрегатом, работающем по схеме «2+4» оказался наоборот ниже. В условиях полевого эксперимента экономия топлива составила 11,5%. Среднеквадратическое отклонение глубины пахоты для обоих сравниваемых агрегатов не превышает агротехнических требований (±2 см) и отдельно составляет: для агрегата по схеме «0+5» – 1,98 см, а для агрегата по схеме «2+4» – 1,52 см. Применение пахотного машинно-тракторного агрегата, работающего по схеме «push-pull» – «2+4» обеспечивает возделывание почвы с лучшей равномерностью хода корпусов плугов по глубине.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3795
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-53_copy.pdf493,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.