ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3788
Название: Дослідження коливального руху фронтально навішеної на трактор гичкозбиральної машини
Авторы: Булгаков, Володимир Михайлович
Булгаков, Владимир Михайлович
Bulgakov, Volodymyr
Ігнатьєв, Євген Ігорович
Игнатьев, Евгений Игоревич
Ihnatiev, Yevhen
Ключевые слова: буряк цукровий;гичка;ріжучий апарат;агрегатування;просапний колісний трактор;коливання;диференціальні рівняння;свекла сахарная;ботва;режущий аппарат;агрегатирование;пропашной колесный трактор;колебания;дифференциальные уравнения
Дата публикации: 2016
Издательство: Житомирський національний агроекологічний університет
Серия/номер: Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (м. Житомир, 24 листопада 2016 р.);
Краткий осмотр (реферат): UK: Широке використання фронтально навішених на просапний трактор гичкозбиральних машин з роторними гичкозрізальними апаратами, а також значне підвищення робочих швидкостей збирання спричиняють інтенсивні їх коливання в повздовжньо-вертикальній площині, що знижує якість обрізання головок коренеплодів і викликає значні втрати гички. Тому виникає необхідність теоретичного дослідження коливального руху в повздовжньо-вертикальній площині гичкозбиральної машини, що фронтально навішена на колісний трактор. Для цього розроблена розрахункова математична модель руху гичкозбиральної машини, на основі використання вихідних рівнянь динаміки у формі Лагранжа 2-го роду. Відповідно до розробленої еквівалентної схеми, обраних узагальнених координат і виконання необхідних математичних перетворень отримана система, що складається із двох нелінійних диференціальних рівнянь, які описують коливання ротаційного ріжучого апарата гичкозбиральної машини в повздовжньо-вертикальній площині при русі її пневматичних копіюючих коліс по нерівностях поверхні ґрунту. RU: Широкое использование фронтально навешенных на пропашной трактор ботвоуборочных машин с роторными ботвосрезающими аппаратами, а также значительное повышение рабочих скоростей уборки вызывают интенсивные ее колебания в продольно-вертикальной плоскости, что снижает качество обрезки головок корнеплодов и вызывает значительные потери ботвы. Поэтому возникает необходимость теоретического исследования колебательного движения в продольно-вертикальной плоскости ботвоуборочной машины, которая фронтально навешена на колесный трактор. Для этого разработана расчетная математическая модель движения ботвоуборочной машины, на основе использования исходных уравнений динамики в форме Лагранжа 2-го рода. В соответствии к разработанной эквивалентной схеме, выбранных обобщенных координат и выполненных необходимых математических преобразований получена система, которая состоит из двух нелинейных дифференциальных уравнений, которые описывают колебания ротационного режущего аппарата ботвоуборочной машины в продольно-вертикальной плоскости при движении ее пневматических копирующих колес по неровностям поверхности почвы.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3788
Располагается в коллекциях:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
54-59_copy.pdf409,18 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   
Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.