ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБулгаков, Володимир Михайлович-
dc.contributor.authorБулгаков, Владимир Михайлович-
dc.contributor.authorBulgakov, Volodymyr-
dc.contributor.authorІгнатьєв, Євген Ігорович-
dc.contributor.authorИгнатьев, Евгений Игоревич-
dc.contributor.authorIhnatiev, Yevhen-
dc.date.accessioned2018-06-06T06:44:39Z-
dc.date.available2018-06-06T06:44:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3788-
dc.description.abstractUK: Широке використання фронтально навішених на просапний трактор гичкозбиральних машин з роторними гичкозрізальними апаратами, а також значне підвищення робочих швидкостей збирання спричиняють інтенсивні їх коливання в повздовжньо-вертикальній площині, що знижує якість обрізання головок коренеплодів і викликає значні втрати гички. Тому виникає необхідність теоретичного дослідження коливального руху в повздовжньо-вертикальній площині гичкозбиральної машини, що фронтально навішена на колісний трактор. Для цього розроблена розрахункова математична модель руху гичкозбиральної машини, на основі використання вихідних рівнянь динаміки у формі Лагранжа 2-го роду. Відповідно до розробленої еквівалентної схеми, обраних узагальнених координат і виконання необхідних математичних перетворень отримана система, що складається із двох нелінійних диференціальних рівнянь, які описують коливання ротаційного ріжучого апарата гичкозбиральної машини в повздовжньо-вертикальній площині при русі її пневматичних копіюючих коліс по нерівностях поверхні ґрунту. RU: Широкое использование фронтально навешенных на пропашной трактор ботвоуборочных машин с роторными ботвосрезающими аппаратами, а также значительное повышение рабочих скоростей уборки вызывают интенсивные ее колебания в продольно-вертикальной плоскости, что снижает качество обрезки головок корнеплодов и вызывает значительные потери ботвы. Поэтому возникает необходимость теоретического исследования колебательного движения в продольно-вертикальной плоскости ботвоуборочной машины, которая фронтально навешена на колесный трактор. Для этого разработана расчетная математическая модель движения ботвоуборочной машины, на основе использования исходных уравнений динамики в форме Лагранжа 2-го рода. В соответствии к разработанной эквивалентной схеме, выбранных обобщенных координат и выполненных необходимых математических преобразований получена система, которая состоит из двух нелинейных дифференциальных уравнений, которые описывают колебания ротационного режущего аппарата ботвоуборочной машины в продольно-вертикальной плоскости при движении ее пневматических копирующих колес по неровностям поверхности почвы.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherЖитомирський національний агроекологічний університетuk
dc.relation.ispartofseriesПередові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (м. Житомир, 24 листопада 2016 р.);-
dc.subjectбуряк цукровийuk
dc.subjectгичкаuk
dc.subjectріжучий апаратuk
dc.subjectагрегатуванняuk
dc.subjectпросапний колісний тракторuk
dc.subjectколиванняuk
dc.subjectдиференціальні рівнянняuk
dc.subjectсвекла сахарнаяuk
dc.subjectботваuk
dc.subjectрежущий аппаратuk
dc.subjectагрегатированиеuk
dc.subjectпропашной колесный тракторuk
dc.subjectколебанияuk
dc.subjectдифференциальные уравненияuk
dc.titleДослідження коливального руху фронтально навішеної на трактор гичкозбиральної машиниuk
dc.typeWorking Paperuk
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-59_copy.pdf409,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.