ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3630
Title: Наукова парадигма фінансової децентралізації
Authors: Осипенко, С. О.
Keywords: місцеві бюджети
фінансова децентралізація
бюджетна децентралізація
податкова децентралізація
органи місцевого самоврядування
local budgets
fiscal decentralization
budget decentralization
tax decentralization
local governments
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнол. ун-ту (Економічні науки);№ 3 (35)
Abstract: Проаналізовано зарубіжний досвід щодо побудови децентралізованої моделі державного управління. Розглянуто поняття «децентралізація влади» та наведено характеристику видів децентралізації. Проведено систематизацію наукових поглядів щодо трактування поняття «фіскальна децентралізація», «бюджетна децентралізація», «фінансова децентралізація». Запропоновано систему структурних взаємозв’язків складових фінансової децентралізації та сферу їх охоплення, що відповідає сучасному стану розвитку інституту місцевих фінансів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3630
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf543,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.