ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3575
Title: Методика оцінки фізико-механічних властивостей рослинної сировини
Other Titles: Методика оценки физико-механических свойств растительного сырья
Methods of Plant Material Physical and Mechanical Properties Assessing
Authors: Мілько, Дмитро Олександрович
Милько, Дмитрий Александрович
Milko, Dmytro
Keywords: рослинна сировина
модуль зсуву
момент інерції
модуль пружності
властивості рослинної сировини
переміщення під навантаженням
растительное сырье
модуль сдвига
момент инерции
модуль упругости
свойства растительного сырья
перемещение под нагрузкой
plant material
shear modulus
moment of inertia
elastic modulus
plant material properties
moving under stress
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація;Вип. 28
Abstract: UK: Представлено методику визначення основних фізико-механічних показників рослинної сировини, а саме модулю зсуву досліджуваного матеріалу, моменту інерції перетину пучка стебел та модулю пружності першого роду. Отримані залежності дозволять одержати дані, необхідні для перевірки на адекватність теоретичних передумов щодо визначення зусиль, потрібних на ущільнення рослинної сировини. RU: Представлена методика определения основных физико-механических показателей растительного сырья, а именно модуля сдвига исследуемого материала, момента инерции сечения пучка стеблей и модуля упругости первого рода. Полученные зависимости позволят получить данные, необходимые для проверки на адекватность теоретических предпосылок относительно определения усилий, необходимых для уплотнения растительного сырья. EN: Purpose of research is creating methodologies of evaluating physical and mechanical properties of plant material to provide the required accuracy of theoretical calculations for determining the energy loss in the sealing process by twisting. The target is realizing by means of mathematical modeling for determining the shear modulus and modulus of elasticity. The theoretical calculations assess the quantitative of stresses occurring during compaction plant material
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3575
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-196-202.pdf340,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.