ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3462
Title: Обґрунтування параметрів процесу ущільнення рослинної сировини в горизонтальному клиноподібному каналі
Other Titles: Обоснование параметров процесса уплотнения растительного сырья в горизонтальном клиновидном канале
Parameters substantiation of plant material pressing in a horizontal wedge-shaped channel
Authors: Мілько, Д. О.
Keywords: ущільнення;рослинна сировина;напруження;деформа­ції;модель;уплотнение;растительное сырье;напряжения;деформации;модель;pressing;plant materia;stress;deformation;model
Issue Date: 2013
Publisher: ННЦ «ІМЕСГ»
Series/Report no.: Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник присвячений XIV Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» пам’яті П. Василенка;Вип. 98, т. 2
Abstract: UK: У статті представлено математичну модель визначення зусиль, що виникають у процесі ущільнення рослинної сировини в горизонтальному клиноподібному каналі. Результати наведені для визначення параметрів операції попереднього ущільнення з метою отримання вихідних умов на­ ступної операції — структурування часток рослинної сировини. RU: В статье представлена математическая модель определения усилий, возникающих в процессе уплотнения растительного сырья в горизонтальном клиновидном канале. Результаты приведены для определения параметров операции предварительного уплотнения с целью получения исходных данных последующей операции - структурирования частичек растительного сырья. EN: The paper presents mathematical model for determining forces that occur during pressing plant material in a horizontal wedge-shaped channel. Results are presented for determining parameters of the pre-pressing operations the purpose of obtaining baseline data subsequent transaction-structuring particles of plant material.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3462
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-6-12_copy.pdf433,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.