ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3456
Title: Місце фермерських господарств в системі аграрного виробництва
Authors: Єременко, Денис Володимирович
Еременко, Денис Владимирович
Yeremenko, Denys
Keywords: фермерські господарства;аграрне виробництво;конкурентоспроможність;ефективність;підприємницька активність;farms;agricultural production;competitiveness;efficiency;entrepreneurial activity;фермерские хозяйства;аграрное производство;конкурентоспособность;эффективность;предпринимательская активность
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»;№ 16
Abstract: UK: В статті проаналізовано сучасний стан розвитку фермерських господарств як складової аграрного виробництва. Досліджено вплив фермерських господарств на загальний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Висвітлено особливості розвитку галузей рослинництва та тваринництва у фермерських господарствах. Обґрунтовано необхідність оптимізації техніко-технологічного та організаційного забезпеченням сільськогосподарського виробництва у фермерських господарствах. Автор вказує на інноваційний характер розвитку фермерських господарств як основу їхньої конкурентоспроможності RU: В статье проанализировано современное состояние развития фермерских хозяйств как составляющей аграрного производства. Исследовано влияние фермерских хозяйств в общий объем производства сельскохозяйственной продукции. Освещены особенности развития отраслей растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах. Обоснована необходимость оптимизации технико-технологического и организационного обеспечением сельскохозяйственного производства в фермерских хозяйствах. Автор указывает на инновационный характер развития фермерских хозяйств как основу их конкурентоспособности. EN: The article analyses modern state of development of farms as part of agricultural production. The influence of farms in total production of agricultural products. The peculiarities of development of crop and livestock farms. The necessity of optimization of technological and organizational maintenance of agricultural production in farms. The author points to the innovative nature of the development of farms as the basis of their competitiveness.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3456
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Стаття Єременко.pdf410,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.