ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3434
Title: Теоретико-методичні засади оцінки конкурентоспро-можності фермерських господарств сімейно-трудового типу
Other Titles: Principles theoretical and methodological assessment of competitiveness of family farms and labor type
Authors: Єременко, Денис Володимирович
Еременко, Денис Владимирович
Yeremenko, Denys
Keywords: фермерське господарство
конкурентоспроможність
методика оцінки
сімейно-трудове господарство
методологія
аграрне виробництво
farm competitiveness
methods of evaluation
working family farm
methodology
agricultural production
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Науковий вісник Херсонського державного університету;Серія «Економічні науки» . Випуск 22, частина 1
Abstract: UK: Стаття присвячена аналізу теоретичних та методичних підходів щодо оцінки рівня конкурентоспроможності фермерських господарств. Обґрунтовано необхідність врахування сімейно-трудового способу функціонування при оцінці результативності економічної діяльності. Запропоновано блок-схему оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств, приймаючи до уваги їхню соціально-економічну будову. EN: The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the evaluation of the farms. The necessity of taking into account family labor mode of operation in assessing the impact of economic activity. A block diagram of assessing the competitiveness of farms, taking into account their socio-economic structure.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3434
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Єременко_стаття.pdf334,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.