ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3396
Title: Передумови основного обробку грунту шляхом створення деформацій розтягування-вигину і зсуву
Other Titles: Background of basic soil tillage by creating deformations of stretching- bending and shear
Authors: Сірий, Ігор Олександрович
Серый, Игорь Александрович
Sieryi, Ihor
Сілі, Іван Іванович
Сили, Иван Иванович
Sili, Ivan
Keywords: основна обробка
плоскоріз
глибокорозпушувач
додаткові елементи
обробіток грунту
безвідвальна обробка грунту
плоскорізна обробка грунту
якість обробітку грунту
tillage
additional elements
flatly cutting and deeply raising devicе
Issue Date: 2016
Publisher: Олди-плюс
Series/Report no.: Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць;Вип. 4
Abstract: UK: Найбільш раціональною та науково обґрунтованою в ґрунтово-кліматичних умовах півдня України є безвідвальна плоскорізна обробка ґрунту. На підставі проведеного аналізу існуючих конструкцій плоскорізних робочих органів, вивчення публікацій і літературних джерел визначено, що основним напрямком їх вдосконалення є використання додаткових елементів. Крім цього, деформації стиснення що створюються існуючими робочими органами необхідно максимально замінити деформаціями розтягування-вигину і зсуву, що дозволить знизити енерговитрати і підвищити якість кришення ґрунту. EN: The most rational and scientifically sound in soil and climatic conditions of southern Ukraine is flatly cutting no-moldboard tillage. Based on the analysis of existing structures of flatly cutting working bodies, as well as publications and literature study, the author determines that the main focus of their improvement is using additional elements. Moreover, the compression deformation generated by the existing working bodies should be replaced by stretching-bending and shear deformations, which will reduce energy costs and improve the quality of soil crumbling.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3396
Appears in Collections:кафедра Сільськогосподарські машини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf432,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.