ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3227
Title: Перспективні напрямки розвитку управлінського обліку
Authors: Безверхня, Юлія Вікторівна
Безверхняя, Юлия Викторовна
Bezverkhnya, Yuliia
Keywords: управлінський облік
калькуляція собівартості
ABС-костинг
таргет-костинг
кайзен-костинг
калькулювання по останній операції
калькулювання по стадіях життєвого циклу
загальне управління якістю
управлінський облік по теорії обмежень
TQM
JІT
kaіzen costіng
target costіng
actіvіty-based costіng
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»;Частина 5, Секція 5. Проблеми обліку, аналізу і аудиту суб’єктів господарювання в сучасних умовах – 12-13 квітня 2016 р.
Abstract: Для прийняття ефективних управлінських рішень керівництву господарюючого суб'єкта необхідно мати всю сукупність відомостей про те, що відбувається всередині цього процесу. Усвідомлюючи цю необхідність, у першій половині двадцятого століття у найбільш прогресивних країнах була розроблена система управлінського обліку.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3227
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf497,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.