Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2935
Title: Місце соціального капіталу в аграрному ресурсному потенціалі
Authors: Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Hrytsaienko, Mykola
Keywords: інноваційний розвиток
інтеграція українського ринку
соціальний капітал
нормативно-ресурсний метод планування
дефініція ресурсного потенціалу
склад аграрного ресурсного потенціалу
напрями удосконалення управління
реалізація продукції підприємства
Issue Date: 2017
Publisher: РВВ ПДАА
Series/Report no.: Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 30 жовтня 2017 р.);
Abstract: На основі опрацювання літературних джерел нами сформульовано власне визначення соціального капіталу як сукупності здатних приносити доход зв’язків та соціально-економічних відносин, які виникають у певній соціальній мережі на основі існуючих норм та довіри. Вважаємо, що соціальний капітал сприяє здійсненню трансакцій, які, у свою чергу, безпосередньо впливають на процеси виробництва та реалізації продукції підприємства. Перспективами подальших досліджень цього питання є визначення напрямів удосконалення управління процесами формування та використання соціального капіталу підприємства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2935
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf900,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.