ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2909
Title: Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування
Other Titles: New technology of management of air physical conditions in facilities with artificial environment
Authors: Литвин, Юлія Олександрівна
Литвин, Юлия Александровна
Lytvyn, Yulia
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Мірошниченко, Микола Юрійович
Мирошниченко, Николай Юрьевич
Miroshnychenko, Mykola
Keywords: модуль;мова програмування;аероіонне розподілення;нахилена площина;аероіонізатори;робоче середовище;програмний продукт;алгоритм;математичні формули;module;programming language;air and ion distribution;Android Studio;inclined area
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ «ХПІ»
Series/Report no.: Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»( серія «Нові рішення в сучасних технологіях);№ 42 (1214)
Abstract: UK: Робота присвячена розробці алгоритму визначення аероіонного розподілення джерел аероіонного випромінювання на комбінованій площині, що дозволяє виконувати розрахунки геометричних та графічних показників місць розташування джерел аероіонного випромінювання з метою оптимізації аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування. Зокрема, запропонований алгоритм реалізований на мобільних засобах з операційною системою Android, що дозволяє виконувати розрахунки аероіонного режиму безпосередньо на об’єктах. Пропонується алгоритм по визначенню та забезпеченню оптимального аероіонного розподілення від штучних джерел аероіонізації у просторі від одного і більше аероінізаторів. Забезпечення оптимального аероіонного розподілення ґрунтується на геометричній моделі розподілення від’ємних аероіонів і здійснюється шляхом оптимального розміщення джерел аероіонного випромінювання в заданій робочій зоні. Особливістю запропонованого алгоритму є розрахунок аероіонного розподілення для комбінованої зони дихання, коли горизонтальна зона дихання переходить у нахильну. Результати алгоритму є основою для програмного забезпечення системи автоматизованого розрахунку оптимального аероінного режиму робочого середовища. EN: The paper deals with the development of determination of distribution of air and ion radiation sources in the combined area that allows to calculate geometrical and graphical parameters of location places of air and ion radiation sources with the aim to optimize air and ion modes in the objects with artificial environments. In particular, the proposed algorithm is implemented on mobile devices with the Android operating system that enables to calculate air and ion modes directly in facilities. An algorithm to determine and optimize the distribution of air and ion radiation artificial sources in the space of one or more of air and ion radiation. Ensuring ion radiation distribution model based on the geometric distribution of ions and ion radiation support through optimal placement of radiation sources ion radiation in a given work area. The feature by applying the calculation algorithm is ion radiation distribution for the combined zones breath when breathing zone of horizontal passes in inclined. The results of the algorithm is the basis for the software-automated system for calculation of optimal treatment of air and ion radiation working environment. The aim of this work is to develop an algorithm to determine the distribution of air and ion radiation sources in the combined area for software based on Android Studio.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2909
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf771.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.