ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2428
Title: Соціальні інвестиції в соціальний капітал
Other Titles: The Social Investment in Social Capital
Authors: Грицаєнко, Галина Іванівна
Грицаенко, Галина Ивановна
Hrytsaienko, Halyna
Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Hrytsaienko, Mykola
Keywords: соціальний капітал
довіра
соціальні інвестиції
рівні соціального інвестування
бенефіціари соціальних інвестицій
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Бізнесінформ;№ 1
Abstract: Метою статті є визначення сутності соціальних інвестицій, обґрунтування рівнів їхнього здійснення, а також виявлення механізмів впливу на соціальний капітал. Проаналізовано динаміку рівня довіри в українському суспільстві, на підставі чого зроблений висновок про кризу тотальної особистісної та інституціональної недовіри, а також необхідність систематичної роботи з формування соціального капіталу. Визначено сутність соціальних інвестицій як таких, що спрямовуються на розвиток об’єктів соціального середовища, у тому числі людського та соціального капіталів. Запропоновано соціальні інвестиції вивчати на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Розглянуто відповідні інвестори і бенефіціари, а також можливі напрями активізації їхньої діяльності. Перспективою подальших наукових досліджень визначена розробка механізму ефективної взаємодії міжнародних організацій, урядових структур, представників бізнесу і громадянського суспільства в цілому з метою формування стратегії соціального інвестування, яка сприятиме реалізації структурних реформ і забезпеченню сталого розвитку України.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2428
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2018-1_0-pages-188_194.pdf508,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.