ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2426
Title: Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка
Other Titles: Transaction costs of the national economy: essence, classification and evaluation
Authors: Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Hrytsaienko, Mykola
Keywords: трансакційні витрати
соціальний капітал
інституційне середовище
трансакційний сектор економіки
валовий внутрішній продукт
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Socio-Economic Problems and the State;17 (2)
Abstract: У статті визначена сутність трансакційних витрат, розглянута їхня класифікація та проведена оцінка на макроекономічному рівні. Підкреслено важливу роль інституційного середовища у формуванні соціального капіталу, показаний взаємозв’язок соціального капіталу та трансакційних витрат. Узагальнені різноманітні трактування поняття «трансакційні витрати». Сформульована авторська дефініція трансакційних витрат як тих, які збільшують ціну товару, не змінюючи його споживчої вартості, що виникають внаслідок взаємодії підприємств з іншими суб’єктами інституційного середовища. З метою подальшого використання у розробці методики оцінки трансакційних витрат розглянуті існуючі підходи до їхньої класифікації. Запропонована оцінка трансакційних витрат національної економіки через оцінку її трансакційного сектору. Проаналізована динаміка розміру трансакційного сектору, його вплив на валовий внутрішній продукт (ВВП). На основі визначеної обернено пропорційної залежності між розміром ВВП і частками трансакційного сектору у його структурі зроблений висновок про глибоку економічну кризу та наявність деструктивних зрушень в економіці.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2426
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17hmikto.pdf809,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.