ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2415
Title: Маркетингове управління підприємством та ефективність інвестицій у розвиток персоналу
Authors: Колокольчикова, Ірина Володимирівна
Колокольчикова, Ирина Владимировна
Kolokolchykova, Iryna
Вертегел, Сергій Якович
Вертегел, Сергей Яковлевич
Vertehel, Serhii
Keywords: розвиток персоналу підприємства
інвестиції у розвиток персоналу підприємства
ефективність інвестицій у роз- виток персоналу підприємства
професійна підготовка
соціальне партнерство
Issue Date: 2015
Publisher: КНЕУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів «Економіка та підприємництво»;№ 34-35/2015
Abstract: У статті досліджено теоретичні та методичні засади оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу підпри- ємства в межах маркетингового управління. Обґрунтовано необ- хідність інвестицій у людські ресурси підприємства на основі уза- гальнення положень теорії людського капіталу. Здійснено класи- фікацію інвестицій у розвиток персоналу підприємства за різними ознаками, а також вигод від їх реалізації. Запропоновано методи оцінки ефективності інвестиційних проектів для визначення ре- зультативності інвестицій у підготовку, перепідготовку та підви- щення кваліфікації працівників. Визначено пріоритетні напрямки підвищення ефективності інвес- тицій у розвиток персоналу підприємства через вдосконалення державної підтримки системи професійної підготовки, оптимізацію витрат на навчання працівників, удосконалення системи мотивації праці та застосування засобів соціального партнерства
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2415
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.