ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2375
Title: Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців
Other Titles: Determination of parameters and modes of plough lifter fluctations for nursery transplants excavation
Authors: Караєв, Олександр Гнатович
Караев, Александр Игнатьевич
Karaiev, Oleksandr
Матковський, Олександр Іванович
Матковский, Александр Иванович
Matkovskyi, Oleksandr
Keywords: викопувальний плуг
параметри розпушувача
режими коливань
викопування саджанців
digger
lifter parameters
fluctuation modes
excavation of nursery transplants
Issue Date: 2014
Publisher: УВ МААО
Series/Report no.: Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць;Вип. 2
Abstract: UA: Наведена методика визначення конструктивних параметрів розпушувача викопувального плуга для дослідження режимів коливань під час переміщення з розпушуванням ґрунту з кореневою системою саджанців на поверхню поля. Доведено, що розпушення ґрунту з кореневою системою саджанців буде достатнім, якщо під час вибірки саджанців з ґрунту робітником, зусилля на його витягування не перевищує нормативних вимог. Такі умови праці можна забезпечити, якщо буде досягнуто режим роботи розпушувач з підкиданням ґрунту та кореневої системи саджанця. EN: The technique for determining parameters of digger lifter to study the fluctuation modes during breaking up of soil with nursery transplant root system on field surface have been suggested. It was determined that breaking up of soil with nursery transplant root system would be sufficient if during nursery transplants excavation by worker the efforts on excavation not exceed the regulatory requirements. Such working conditions can be provided if working mode of lifter with throwing soil and nursery transplant root system is achieved.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2375
Appears in Collections:кафедра Сільськогосподарські машини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217.pdf582,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.