Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2315
Название: Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку
Другие названия: Concept of accounting for sustainable development
Авторы: Сокіл, О. Г.
Sokil, O. H.
Ключевые слова: бухгалтерський облік
сталий розвиток
фінансовий облік
управлінський облік
звітність
accounting
sustainable development
financial accounting
management accounting
reporting
Дата публикации: 2017
Серия/номер: Облік і фінанси = Accounting and Finance : наук.-вироб. журн.;№ 1(75)
Краткий осмотр (реферат): UA:Метою статті є систематизація структурних компонентів і видів господарського обліку для формування комплексної моделі концептуальних основ бухгалтерського обліку сталого розвитку підприємств. В процесі дослідження використано методи спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, індукції та дедукції, метод узагальнення при моніторингу позицій науковців; абстрактно-логічний метод для формулювання висновків; графічний метод для візуалізації концепції обліку сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність і розкрито модель трансформації традиційної системи бухгалтерського обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку. Систематизовано структуру видів обліку за користувачами та інформацією. Сформовано визначення внутрішнього і зовнішнього бухгалтерських обліків сталого розвитку. Проаналізовано матрицю характеристик бухгалтерського обліку сталого розвитку в розрізі часу та його орієнтації. Розроблено модель концепції бухгалтерського обліку сталого розвитку за системою координат за принципом монетарних/натуральних та зовнішніх/внутрішніх характеристик. EN:The aim of the article is systematization of structural components and types of economic accounting for formation of complex model of conceptual foundations of accounting of sustainable development of enterprises. In the process of study the following methods were used: methods of observation, comparison, empirical method, monographic method, method of induction and deduction, generalization method for monitoring positions scientists; abstract and logical method for drawing conclusions; graphical visualization method for accounting concept of sustainable development. The necessity is substantiated and the model of transformation of traditional of accounting system in sustainable development accounting. Structure of accounting types by users and information is systematized. Definition of internal and external accounting of sustainable development is formed. Accounting matrix characteristics of sustainable development in terms of time and its orientation is analyzed. Accounting concept model of sustainable development is developed by coordinate system on the basis of monetary / natural and external / internal characteristics.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2315
Располагается в коллекциях:кафедра Облік і оподаткування

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2095.pdf222,05 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.