ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2307
Title: Oxidative stress and seed germination of winter wheat
Other Titles: Оксидантний стрес і проростання насіння пшениці озимої
Authors: Калитка, Валентина Василівна
Калитка, Валентина Васильевна
Kalytka, Valentyna
Кліпакова, Юлія Олександрівна
Клипакова, Юлия Александровна
Klipakova, Yuliia
Keywords: lipid peroxidation
caryopsis
protectants
roots
зернівки
паростки пшениці
регулятори росту
фітопатогени
Issue Date: 2017
Publisher: НУБіП
Series/Report no.: Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання;
Abstract: EN:The intensity of lipid peroxidation of caryopsis, roots and sprouts of winter wheat and its effect on seed germination and seedling growth were studied. Two years of seed storage decrease its vitality, adversely affecting germination qualities. Sterilization of seeds causes an additional chemical stress, which can be regulated by plant growth regulators (PGR) with antioxidant properties. Anti-stress PGRs are able to reduce the negative impact of prolonged oxidative stress caused by protectants and chemicals during sterilization, especially during heterotrophic type of nutrition. Adaptation of primary roots and sprouts to the conditions of caryopsis germination proceeds differently. In roots it ends with transition to autotrophic nutrition, and sprouts - goes to the stage of formation of the first unfolded leaf regardless of the effect of investigated stress factors. In general, the intensity ofoxidative stress in sprouts is double as that in the roots. A strong inverse correlation dependence (r = - 0.908 ÷ - 0.997) was determined between malondialdehyde (MDA) and dry matter content in the roots, which should be considered when choosing a combination of protectants and PGR. UA:Досліджено інтенсивність перекисного окиснення ліпідів зернівки, коренів і паростків пшениці озимої та його вплив на проростання насіння і ріст проростка. При зберіганні насіння протягом двох років його життєздатність зменшується, що негативно впливає на посівні якості. Стерилізація насіння викликає додатковий хімічний стрес, регулювати який можуть регулятори росту рослин (РРР) з антиоксидантними властивостями. Зменшити негативний вплив тривалого оксидантного стресу, викликаного протруйниками і хімічними речовинами при стерилізації, здатні антистресові РРР, особливо в період гетеротрофного типу живлення. Адаптація первинних коренів і паростків до умов проростання зернівок протікає по різному. В коренях вона закінчується з переходом до автотрофного типу живлення, а в паростках – продовжується до стадії формування першого розгорнутого листка незалежно від дії досліджуваних стрес-факторів. В цілому інтенсивність оксидантного стресу в паростках два рази перевищує її в коренях. Між умістом МДА і СР в коренях встановлена сильна обернена кореляційна залежність (r= - 0,908 ÷ - 0,997), що слід враховувати при виборі комбінації протруйника і РРР.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2307
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора Калитки В. В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2102.pdf644,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.