ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2306
Title: Оцінка характеристик вітрового режиму півдня України для потреб вітроенергетики
Other Titles: Wind regime characteristics estimation of south of ukraine for the wind energy needs
Authors: Кузнєцов, М. П.
Лисенко, Ольга Валеріївна
Лысенко, Ольга Валерьевна
Lysenko, Olha
Keywords: вітровий потік
середня швидкість вітру
енергетична характеристика
Issue Date: 2017
Publisher: НУБіП
Series/Report no.: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України;Вип. 161
Abstract: UK: Сучасний стан енергетики потребує альтернативних шляхів забезпечення регіонів України енергоресурсами. Проведення аналізу та оцінки характеристик вітрового режиму є одним з найважливіших етапів у визначенні перспективності території регіону для розвитку вітроенергетики. Однак суттєвого та глибокого аналізу регіональних особливостей не проводилось, в першу чергу, за відсутності достатніх даних для проведення таких досліджень. У статті проведено оцінку характеристик вітрового потоку на півдні України за дворічним масивом 10-хилинних вимірів швидкості та напряму вітру метеопостом Ботіївської ВЕС, Приазовського району, Запорізької області. А саме, проведено розрахунок середньомісячної швидкості вітру та її середньоквадратичного відхилення, для оцінки продуктивності ВЕС визначено потенційну питому потужність типової вітроенергетичної установки. Проведено порівняльну оцінку розрахунків за розподілом Вейбула та фактичними значеннями швидкості вітру на різних висотах. Проаналізована залежність швидкості вітру від висоти виміру та можливі флуктуації швидкості й напряму вітру. Проведена оцінка кореляції між значеннями швидкості вітру та його напрямом. EN:The current state of energy shows that there is great need to search for alternative ways of energy supply in Ukraine. Analysis and evaluation of the characteristics of the wind regime is one of the most important stages in the identification of promising areas for wind energy development. However, substantial and in-depth analysis of regional features hasn’t been conducted, primarily due to lack of data needed to conduct such studies. In the article the characteristics of the wind flow south of Ukraine for a two-year array of 10-minute measuring wind speed and direction according to WPP Botiivskoi, Priazovskiy, Zaporizhzhya region was evaluated. In particular, the average monthly wind speed and its standard deviation was calculated, and to evaluate the performance of the wind turbine the potential power of a typical wind power unit was identified. The comparative evaluation of the calculations of the distribution of Weibull and actual values of the wind speed at the different heights was estimated. The dependence of the wind speed from altimetry and possible fluctuations in wind speed and direction was analyzed. The evaluation of the correlation between wind speed and direction was shown.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2306
Appears in Collections:кафедра Електроенергетика і автоматизація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2104.pdf502,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.