ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2295
Title: Еквівалентна схема заміщення первинного перетворювача на основі аналога лямбда-діода
Other Titles: Тhe equivalent circuit of substitution as a primary element based on lambda diode analogue
Authors: Попова, Ірина Олексіївна
Попова, Ирина Алексеевна
Popova, Iryna
Курашкін, Сергій Федорович
Курашкин, Сергей Федорович
Kurashkin, Serhii
Keywords: комплементарна пара
польові транзистори
аналог лямбда-діода
Issue Date: 2017
Publisher: К.: НУБіП
Series/Report no.: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка і енергетика АПК»;Вип. 261
Abstract: Робота присвячена розробці схеми заміщення аналога лямбда-діода на комплементарних польових транзисторах в якості первинного перетворювача та її дослідження з метою отримання рівняння залежності струму стоку від напруги на затискачах аналога лямбда-діода в залежності від параметрів схеми заміщення. Була складена повна еквівалента схема заміщення аналогу лямбда-діода і проаналізовано її параметри з огляду на типові параметри застосованих кремнієвих польових транзисторів, що дало змогу спрос- тити схему. Подальші дослідження дозволили отримати рівняння вольт-амперної характеристики лямбда-діода. Практичний інтерес має використання аналога лямбда-діода в якості вимірювального перетворювача будь-якої фізичної величини, для чого аналог лямбда-діода був застосований у мостовій схемі вимірюва- ча температури. У одній з діагоналей мостового вимірювача викорис- товуються нелінійні елементи, опір яких залежить від температури. Отримано рівняння вольт-амперної характеристики з урахуван- ням параметрів мостового вимірювача, що дає змогу стверджувати про можливість використання аналогу лямбда-діода в якості вимірю- вального перетворювача. Область застосування аналога лямбда-діода широка. Авторами отримані патенти, в яких використовуються аналог лямбда-діода: пристрої для контролю температури, відхилення напруги в електричній мережі, несиметрії напруги
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2295
Appears in Collections:кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В. В. Овчарова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nvnau_tech_2017_261_23.pdf502,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.