Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2262
Title: Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем
Other Titles: Institutional factors of socio-economic systems' sustainable development
Authors: Сокіл, Олег Григорійович
Сокол, Олег Григорьевич
Sokil, Оleh
Keywords: інституціональне середовище;сталий розвиток;чинник;соціально-економічна система
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Агросвіт: наук. фах. вид. з питань економіки;№ 6
Abstract: UK: У статті розглядається застосування інтеграційного підходу для визначення загальної методології чинників впливу на інституціональне середовище сталого розвитку макроекономічних систем різних рівнів. Автором виділено найвагоміші патерни впливу на сталий розвиток шляхом використання взаємодії факторів інституціонального середовища в системі "суспільство — навколишнє середовище — економіка — інформаційне забезпечення". Застосування методології і інструментарію інституціонально'еволюційного підходу до дослідження макроструктури економіки дозволило розширити межі досліджень та врахувати якомога більше чинників сталого розвитку і умов функціонування економічних агентів. Автором обгрунтовано необхідність впровадження інновацій як одного з основних чинників еволюції соціально'економічних систем у спрямуванні до організованості ноосфери. Цей підхід є основним при розроблені інституціональній теорії макроефективності сталого розвитку соціально-економічних систем. стем. EN: The application integration approach for determination influencing factors of common methodology on institutional environment sustainable development of macro'economic systems at different levels is revealed in the article. The biggest impact on sustainable development via factors interaction of institutional environment in the system "society —environment — economy — information security" was separated. The methodology and tools for institutional and evolutionary approach to the study of economics macrostructure make possible to expand the boundaries of research and take into account the increasing number of sustainable development and conditions for the operation of economic agents. The necessity for innovation as a major factor in the evolution of social and economic systems towards the noosphere was substantiated. This approach has become a major in institutional theory development of macro'efficiency sustainable development of socio'economic systems.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2262
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2115.pdf369.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.