ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2252
Title: Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування
Other Titles: Modeling aeroionic mode on objects with artificial habitat
Authors: Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Keywords: аероіонний режим
ізоповерхня
Issue Date: 2017
Publisher: Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка
Series/Report no.: Системи управління, навігації та зв'язку;№ 2(47)
Abstract: UK: З метою підвищення ефективності управління аероіонним режимом на об’єктах зі штучним середовищем існування виконаний аналіз комп’ютерних систем визначення аероіонного розподілу на горизонтальній площині. Розглянуті системи забезпечують визначення аероіонного розподілу у вигляді ізоліній різного рівня концентрації від’ємних аероіонів, по яких можна визначати зони аероіонного комфорту і дискомфорту на заданому розрахунковому рівні. На основі проведеного аналізу у роботу запропонований алгоритм моделювання аероіонного розподілу у вигляді поверхонь. Таке представлення аероіонного розподілу дасть змогу моделювати аероіонний режим у шарі повітря, що в свою чергу підвищить ефективність створення комфортних умов на робочих місцях, а також дозволить прогнозувати даний процес. EN: With the purpose of increase of efficiency of management of aeroionic mode on objects with artificial habitat the analysis of computer systems definition of aeroionic distribution on a horizontal plane is considered in this article. Reviewed systems provide the definition of aeroionic distribution of isolines of different levels of concentration of negative ions, which can determine areas of aeroionic comfort and discomfort at a given current level. On the basis of the analysis in this paper, a simulation algorithm aeroionic distribution in the form of surfaces. This representation of aeroionic distribution will allow you to simulate aeroionic mode in the layer of air, which in turn will increase the efficiency of creation of comfortable conditions in the workplace, and will allow us to predict this process.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2252
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2131.pdf698,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.