ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2194
Title: Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах
Other Titles: The use of active teaching methods in higher education
Authors: Болтянський, Борис Володимирович
Болтянский, Борис Владимирович
Boltianskyi, Borys
Болтянська, Лариса Олексіївна
Болтянская, Лариса Алексеевна
Boltianska, Larysa
Keywords: активні методи навчання
класифікація активних методів навчання
Issue Date: 2016
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет
Series/Report no.: Збірник науково-методичних праць " Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі";Вип. 19
Abstract: UK: У зв’язку з реформуванням вищої освіти підготовка фахівців для всіх галузей народного господарства вимагає корінної зміни стратегії та тактики навчання у вищому навчальному закладі. Акценти при викладанні навчальних дисциплін переносяться на використання активних методів навчання, які активізують самостійність думок студентів, залучають їх до роботи з великими обсягами інформації, створюють атмосферу порозуміння та співпереживання, роблять студентів справжніми суб’єктами навчання. EN: In connection with reformation of higher education of preparation specialists for all industries requires the native change of strategies and teaching tacticians in higher educational establishment. Accents at teaching of educational disciplines are carried on the use of active methods teaching which activate independence of looks of students, involve them in work with the large volumes of information, create the atmosphere of understanding, do students the real subjects of teaching.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2194
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
com-59-66.pdf440,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.