ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1942
Title: Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку
Authors: Малік, М. Й.
Шпикуляк, О. Г.
Рябоконь, В. П.
Ковальова, О. В.
Супрун, Олена Миколаївна
Супрун, Елена Николаевна
Suprun, Olena
Мамчур, В. А.
Мазур, Г. Ф.
Саковська, О. М.
Ксенофонтова, К. Ю.
Мамчур, Л. В.
Алєксєєва, О. В.
Фурман, І. В.
Стасевіч, І. С.
Розгон, І. Ю.
Горбатюк, О. В.
Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Hrytsaienko, Mykola
Лупенко, Є. І.
Малік, Л. М.
Keywords: соціальний капітал
аграрний ринок
аграрна політика
національна агрополітика
Issue Date: 2017
Publisher: ННЦ "ІАЕ"
Abstract: Викладено результати наукових досліджень проблем розвитку інститутів ринку й формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку, з висвітленням сутності і функціональних ознак ринкових інститутів в економіці; теоретико-методологічних аспектів формування і функціонування соціального капіталу в агросфері як комунікативного ядра; рольових характеристик інституту підприємницької діяльності, ринку як детермінант мотивацій ефективності господарювання; організаційних форм підприємницької діяльності; концептуальних положень удосконалення інституційного механізму становлення дієвого соціального капіталу на селі. Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів. Дослідження виконані в межах науково-дослідної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграної економіки»: 0117U002186 «Оцінка ефективності аграрного підприємництва та інституціональних трансформацій середовища його розвитку».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1942
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Формування соціального капіталу....pdf2,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.