ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1928
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів та режимів роботи електротехнологічного комплексу аерозольної обробки насіння зернових: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03
Authors: Новіков, Геннадій Володимирович
Новиков, Геннадий Владимирович
Novikov, Hennadii
Keywords: електротехнологічний комплекс;протруювання;аерозоль;зерно
Issue Date: 2017
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація присвячена розв’язанню науково-прикладної задачі підви-щення якості передпосівної обробки насіння зернових за допомогою протрую-вання хімічними розчинами шляхом обробки електризованого насіння у хмарі електроаерозолю. Для досягнення поставленого завдання виконано аналіз технологічного обладнання для протруювання насіннєвого матеріалу пшениці, здійснено аналіз критеріїв оцінки передпосівного протруювання насіння зернових, вивчено фі-зичні процеси, які відбуваються при електризації аерозолю розчинів робочих рідин та насіння зерна пшениці, обґрунтовано математичний апарат взаємодії насіннєвого матеріалу та хмари електризованого аерозолю, обґрунтовано тех-нологічні параметри та режими роботи електротехнологічного комплексу пе-редпосівної обробки насіння зернових у хмарі електризованого аерозолю, а та-кож критерії оцінки якості роботи комплексу та алгоритм його визначення. Представлено програмне забезпечення для обробки експериментальних зобра-жень обробленого зерна пшениці, опроміненого ультрафіолетом за відтінками основних кольорів формату RGB. Представлені результати експериментальних та виробничих досліджень запропонованого елеткротехнологічного комплексу, які підтверджують доцільність впровадження результатів роботи. Формалізова-но систему автоматичного керування технологічним процесом протруювання та визначені техніко-економічні показники.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1928
Appears in Collections:кафедра Електроенергетика і автоматизація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-novikova-h.v..pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.