Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1833
Название: Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери
Другие названия: Scientific Support for Innovation Development of Agrarian Sector
Авторы: Шпикуляк, О. Г.
Грицаєнко, М. І.
Shpykulyak, О. Н.
Gritsaenko, М. І.
Ключевые слова: інновації
наукова діяльність
метод аналізу ієрархій
Дата публикации: 2016
Издательство: Харківський НЕУ ім. С. Кузнеця
Серия/номер: Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : наук. журн.;№ 4
Краткий осмотр (реферат): UK: Метою статті є аналіз наукового забезпечення аграрного виробництва, а також розробка концептуальних засад його подальшого розвитку. Запропоновано показники ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері, на основі яких методом аналізу ієрархій визначено її головний чинник – наукове забезпечення. Визначено структурно-логічну схему дослідження головних складових наукового потенціалу – наукових організацій, фінансового та кадрового забезпечення аграрної науки. Проаналізовано динаміку їх наявності та використання, а також окреслено концептуальні засади розвитку наукового забезпечення інноваційної діяльності як сукупність мети, завдань та умов їх реалізації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів формування адекватної інфраструктури інноваційного ринку, здатної забезпечити оперативний і ефективний трансфер інновацій. EN: The article is aimed at analyzing the scientific support for agrarian production, as well as development of conceptual frameworks for its further development. The article proposes performance indicators of innovative activity in the agrarian sector on the basis of which, using the hierarchy analysis method, scientific support is determined as the main factor. The structurally-logical scheme for researching the major constituents of the scientific potential, i.e., research organizations, financial and staff provision of the agrarian science, has been determined. Dynamics of these constituents' availability and use has been analyzed, also a conceptual framework for development of the scientific support of the innovation activity has been outlined as a set of goals, objectives and conditions of their implementation. Prospect for further research in this area is development of activities towards formation of an adequate infrastructure of the innovative market, capable of providing rapid and effective transfer of innovations.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1833
Располагается в коллекциях:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1945.pdf398,33 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.