Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1832
Название: Довіра як передумова розвитку підприємницької діяльності
Другие названия: Confidence as a Prerequisite for Development of the Entrepreneurial Activity
Авторы: Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Gritsaenko, Mykola
Ключевые слова: довіра
соціальний капітал
підприємницька діяльність
Дата публикации: 2016
Издательство: Харківський НЕУ ім. С. Кузнеця
Серия/номер: Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : наук. журн.;№ 12
Краткий осмотр (реферат): UK: Метою статті є визначення ролі довіри у створенні власної справи та розвитку підприємницької діяльності. Визначено сутність довіри як головної складової соціального капіталу, яка формує менталітет людей, забезпечує певний рівень їх спілкування та об’єднання в соціальні групи. Проаналізовано взаємозв’язки між оцінками населенням України задоволення життям, економічної ситуації в країні, а також розміру ВВП у розрахунку на душу населення. Крім цього, побудовані моделі залежності між ставленням населення України до розвитку приватного підприємництва та рівнем довіри до підприємців, а також між бажанням відкрити власну справу та рівнів різноманітних довір, які об’єднуються в міжособистісні та інституційні групи. На основі дослідження позицій України в рейтингу ступеня сприятливості умов ведення бізнесу, який щорічно визначається Всесвітнім банком, а також плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених у методології цього рейтингу на 2016 р., намічено перспективи подальших досліджень – визначення напрямів інституційних перетворень, які сприятимуть розширенню довіри та стимулюванню розвитку соціального капіталу в підприємницькій діяльності та суспільстві в цілому. Ключові слова: довіра, соціальний капітал, підприємницька діяльність, власна справа, інституційні перетворення. EN: The article is aimed at define the role of confidence in creating own business and developing the entrepreneurial activity. The article determines the essence of confidence as the main component of the social capital, which forms the mentality of people, provides a level of their communication and social grouping. Interrelations between estimating the life satisfaction along with the economic situation in the country by the population of Ukraine and GDP per capita, have been analyzed. In addition, models of dependence between the attitude of the Ukrainian population towards the development of private entrepreneurship and the level of confidence to entrepreneurs, as well as between the desire to start their own businesses and different levels of confidence that are combined in the interpersonal and institutional groups, have been built. Based on the study of the positions of Ukraine in the rating on favorableness of conditions for doing business, which is determined by the World Bank annually, as well as considering the plan of action for implementing the best practices of qualitative and effective regulation, as reflected in the methodology of this ranking as to 2016, prospects for further research will be determining directions of institutional changes that will enhance confidence and stimulate development of the social capital in the entrepreneurial activities and society in general.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1832
Располагается в коллекциях:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1944.pdf335,62 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.