Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17518
Title: Як нам подолати проблему вітчизняного тракторо- і машинобудування
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Nadykto, Volodymyr
Кюрчев, Володимир Миколайович
Kiurchev, Volodymyr
Keywords: створення нового зразка с.-г. техніки;аграрний машинобудівний ринок України
Issue Date: Apr-2024
Citation: Надикто В. Т., Кюрчев В. М. Як нам подолати проблему вітчизняного тракторо- і машинобудування. Агробізнес сьогодні, 2024. № 7-8. С. 46-48.
Abstract: Треба розробляти, а надалі — систематично удосконалювати власний товар. Значною мірою це стосується аграрного машинобудівного ринку України. По-перше, розвиток власного виробництва забез печує країні економічну незалежність. Унаслідок цього зменшу ється залежність агропідприємств від зовнішніх постачальників, знижуються ризики, зумовлені політичними та/або економічни ми (як у разі з польськими аграріями) конфліктами По-друге, розвиток власного виробництва сприяє створенню додаткових робочих місць усередині країни. Це може зменшувати рівень безробіття і, що є особливо важливим нині, сприяти залученню нашої молоді до економічного розвитку регіонів країни. По-третє, сільськогосподарська техніка, створена в країні, як правило, краще адаптована до місцевих ґрунтово-кліматичних умов і зональних особливостей місцевих аграрних підприємств. Завдяки цьому підвищується ефективність і стійкість сільсько господарського виробництва загалом. По-четверте, виробництво техніки безпосередньо у своїй кра їні дозволяє зменшити витрати на логістику й пов’язані з цим витрати, бо відпадає потреба її транспортування із-за кордону. І останнє, виробництво власної техніки й подальше її удоско налення поступово відкриває потенційні можливості виходу на міжнародні ринки із цілком конкурентоспроможним товаром. І це практично єдиний шлях до успіху з огляду на чинний рівень техніко-технологічного розвитку європейського і світового сільськогосподарського тракторо- та машинобудування.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17518
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
publikacija_ 2024.pdf486.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.