Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16732
Title: Biblioteka Naukowa Taurydzkiego Państwowego Rolniczo-Technologicznego Uniwersytetu im. Dmytra Motornego w Melitopolu w godzinie wojny: okupacja, relokacja i inne wyzwania.
Other Titles: Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного в годину війни: окупація, релокація та інші виклики.
Authors: Biłocka, Olga
Білоцька, Ольга Миколаївна
Bilotska, Olha
Keywords: Taurydzki Państwowy Rolniczo-Technologiczny Uniwersytetu im. Dmytra Motornego;Melitopol;okupacja;przeniesienie uczelni;wyzwania wojny;dewastowanie książek ukraińskich;blokada biblioteki;językobójstwo ukraińskiej kultury i oświat;наукова бібліотека ТДАТУ;робота бібліотеки в окупації;російська агресія 2022;релокація університету 2022;війна з українськими книгами;лінгвоцид української культури і освіти
Issue Date: May-2023
Publisher: Biuletyn EBIB
Citation: BIŁOCKA, O. Biblioteka Naukowa Taurydzkiego Państwowego Rolniczo Technologicznego Uniwersytetu im. Dmytra Motornego w Melitopolu w godzinie wojny: okupacja, relokacja i inne wyzwania. Biuletyn EBIB. 2023.Nr 2(209).
Abstract: PL: Artykuł przedstawia przebieg wydarzeń z okresu okupacji rosyjskiej miasta Melitopol na południu obwo du zaporoskiego w lutym 2022 r. Opór mieszkańców, terror i zastraszanie ludności przez okupantów, przetrwanie w warunkach wojny – właśnie tak przyszło żyć w mieście wraz z „ruskim pokojem”. Opisano nowe wyzwania, które stanęły przed Taurydzkim Państwowym Rolniczo-Technologicznym Uniwersytetem im. Dmytra Motornego (TPRTU) i całą jego infrastrukturą w obliczu okupacji, relokacji i walki o egzystencję. Przedstawiono także działalność Biblioteki Naukowej TPRTU w stanie ograniczonych warunków funkcjonowania, niedoborów kadrowych oraz walki o ratowanie środków finansowych i zasobów informacji. UK: У статті представлений перебіг подій з окупації росією міста Мелітополь на півдні Запорізької області у лютому 2022 року. Спротив містян, терор і залякування людей окупантами, виживання в умовах війни - саме таке життя прийшло в місто разом з руським миром. Окупація Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і всієї його інфраструктури, релокація, боротьба за існування - виклики, з якими стикнувся університет. Також представлена робота наукової бібліотеки в режимі обмежених умов, кадрового голоду і боротьби за порятунок фондів та інформаційних ресурсів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16732
ISSN: 1507-7187
UDC: 027.7(477.64-Мелітополь):355.018
Appears in Collections:Історія бібліотеки і фондів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilotska_ 2023_.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.