ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1673
Title: Напрями збільшення витрат на оплату праці в кризових умовах
Authors: Синяєва, Людмила Василівна
Синяева, Людмила Васильевна
Synyayeva, Liudmyla
Keywords: заробітна плата
продуктивність праці
национальна економіка
трудові ресурси
Issue Date: 2014
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (25) (С. 250-257)
Abstract: В статті розглядаються питання необхідності збільшення витрат на оплату праці, дотримання обґрунтованого співвідношення між зміною розміру заробітної плати і зростанням продуктивності економічної системи. Економічна криза, розвиток якої почався у 2008–2009 рр., загострює проблеми, без вирішення яких не вдається збільшувати витрати на оплату праці не тільки в Україні, а навіть в індустріальнорозвинутих країнах. МОП вважає, що для попередження зазначених негативних тенденцій в будь-якій державі необхідно стимулювати внутрішнє споживання. Продуктивність праці, яка є фактором зростання виробництва продукції, може бути підвищена лише при урахуванні тих внутрішніх чинників (психологічних, соціальних та техніко-організаційних), що залежать від досягнутого рівня організації, умов, організації та нормування праці, культури менеджменту, трудової мотивації та психології праці. В той же час, з боку держави повинні бути вжиті заходи щодо контролю за обґрунтованістю формування видатків на оплату праці в залежності від досягнутого рівня продуктивності праці.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1673
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
816.pdf342,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.