Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16640
Title: ІКТ в самостійній роботі при дистанційному навчанні студентів технічних ЗВО
Other Titles: Information and computer technologies in independent work on remote control training for students of technical higher education institutions
Authors: Сушко, Ольга Вікторівна
Колодій, Олександр Сергійович
Sushko, Olha
Kolodii, Oleksandr
Keywords: дистанційна освіта;самостійне навчання;інтернет технології;саморозвиток;distance education;independent learning;internet technologies;self-development
Issue Date: 2022
Abstract: UA: Сучасний стан соціально-економічного розвитку суспільства в Україні вимагає підвищені вимоги до якості освіти. Сучасний інженер повинен володіти всебічною інформацією по широкому колу питань у різних галузях науки і техніки, його знання повинні бути фундаментальними, практично та професійно орієнтованими. Використання ІКТ при навчанні сьогодні являє собою якісно нову форму освіти, яка надає можливості створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від часових та просторових поясів. Крім того, системи електронного навчання надають рівні можливості всім людям незалежно від соціального положення, віку, фізіологічних особливостей в будь-яких районах країни та за кордоном набути якісної освіти. Саме ця система може найбільш адекватно та гнучко реагувати на потреби суспільства. EN: The use of information and computer technology in education is a qualitatively new form of education. E-learning systems provide equal opportunities for all people, regardless of social status, age, physiological characteristics in any part of the country and abroad to acquire quality education. This system can most adequately and flexibly respond to the needs of society.
Description: Сушко О. В., Колодій О. С. ІКТ в самостійній роботі при дистанційному навчанні студентів технічних ЗВО. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : збірник науково-методичних праць ТДАТУ. 2022. Вип. 25. С. 111-121.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16640
UDC: 378.4
Appears in Collections:кафедра Технології конструційних матеріалів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sushko O., Kolodii A. Information and computer_111-121.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.