Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16604
Title: Substantiation of the radius of curvature of the chisel plow point of the working bodies of tillage implements
Other Titles: Uzasadnienie promienia krzywizny redliczki kultywatora w elementach roboczych maszyn uprawowych
Authors: Čėsna, J.
Golub, G.
Kukharets, S.
Hutsol, T.
Medvedskyi, O.
Slobodian, S.
Hulevskyi, Vadym
Malaga-Tobola, U.
Stroianovska, L.
Keywords: chisel;soil;wrapping of plant remains;cylindrical surface;dłuto;gleba;owinięcie resztek roślin;powierzchnia cylindryczna
Issue Date: 2022
Publisher: Sciendo : 2022
Abstract: EN: Chisel plows with a chisel as a working body, loosen the soil without mixing the layers. The analysis of the conducted research concludes that the most widespread is a cylindrical surface of a chisel working body - a chisel with a constant radius of curvature. It is theoretically established that at the radius of curvature of the bit up to 0.1 m, the soil on the surface of the bit will move chaotically, while the curvature of the bit does not affect the percentage of wrapped plant debris. As the radius of curvature increases, the force of inertia decreases, therefore, the angle of soil rise decreases. For the radius of curvature of the bit bigger than 0.5 m, the force of inertia has almost no effect on the angle of the soil rise. Without the influence of the force of inertia, the soil particles begin to move more orderly, the soil and plant debris begin to move along trajectories corresponding to the shape of the bit, which increases the coefficient of wrapping plant debris. It is established that at the radius of curvature of the bit 0.5 m and at an operating speed of 2 m·s -1 there is an orderly movement of soil on the surface of the bit, which affects the percentage of wrapping of plant remains. The use of a chisel plow point with a cylindrical surface increases the wrapping of plant remains by an average of 17%. PL: Kultywatory, których elementem roboczym jest dłuto, rozluźniają glebę poprzez zmieszanie jej warstw. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że najbardziej rozpowszechniona jest cylindryczna powierzchnia elementu roboczego dłuta – dłuto o stałym promieniu krzywizny. Teoretycznie, przy promieniu krzywizny elementu o długości do 0.1 m, gleba na powierzchni elementu porusza się chaotycznie, podczas gdy krzywizna elementu nie wpływa na procent owiniętych resztek roślin. Wraz ze wzrostem promienia krzywizny, spada siła bezwładności. Zatem, kąt uniesienia gleby maleje. Dla promienia krzywizny element dłuższego niż 0.5 m, siła bezwładności nie wpływa na kąt uniesienia gleby. Bez wpływu siły bezwładności, cząsteczki gleby zaczynają poruszać się w porządku, ziemia i resztki roślin zaczynają poruszać się wzdłuż trajektorii odpowiadającej kształtowi elementu, co zwiększa współczynnik owinięcia resztek roślin. Użycie redliczek kultywatora o cylindrycznym kształcie zwiększa owinięcie resztek roślin o średnio 17%.
Description: Čėsna J., Golub G., Kukharets S., Hutsol T., Medvedskyi O., Slobodian S., Hulevskyi V., Malaga-Tobola U., Stroianovska L. Substantiation of the radius of curvature of the chisel plow point of the working bodies of tillage implements. Scientific Journal Agricultural Engineering. 2022. Vol. 26. No.1. PP. 231-241.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16604
ISSN: 2083-1587
DOI: 10.2478/agriceng-2022-0018
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.2478_agriceng-2022-0018-2.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.