Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16560
Title: Алгоритм моделювання одновимірних обводів за заданими умовами
Other Titles: Algorithm for modeling one-dimensional contours according to the given data
Authors: Гавриленко, Євген Андрійович
Холодняк, Юлія Володимирівна
Мірошниченко, Микола Юрійович
Havrylenko, Yevhen
Kholodnyak, Yuliia
Miroshnychenko, Mykola
Keywords: обвід;диференціально-геометричні характеристики;радіус кривини;значення скруту;хід кривої;монотонність зміни характеристик;contour;differential geometric characteristics;radius of curvature;twist value;course of the curve;monotony of changes in characteristics
Issue Date: 2022
Publisher: Мелітополь : 2022
Abstract: UA: В роботі розглядається розробка способів формування плоского та просторового гладкого обводу з регулярною зміною значень кривини та скруту Основна вимога до поверхонь виробів, які взаємодіють із середовищем, - забезпечення заданого характеру їх обтікання. Функціональні якості поверхні забезпечуються її геометричними характеристиками. Ламінарний характер обтікання поверхонь можна забезпечити за рахунок монотонної зміни значень кривини, скруту, радіусів стичних сфер уздовж ліній, що входять у визначник поверхні. Вихідними даними для формування лінійних елементів каркасу поверхні є вихідний точковий ряд і геометричні властивості кривої. Розроблено методи формування плоских і просторових кривих із закономірною зміною характеристик на основі довільного точкового ряду. На кожній ділянці, яка обмежена послідовними точками, визначається область, всередині якої розташовані всі криві лінії, що відповідають умовам задачі. Отримана крива, яка представлена новим точковим рядом вважається сформованою, якщо область її можливого розташування не перевищує заданої величини. EN: The formation of one-dimensional contours on the basis on the given conditions is one of the most popular geometric modeling problems. The problem is solved by variative discrete geometric modeling, which assumes the formation of intermediate points for the initial set of condensation points. The discrete model of the curve consists of a point sets, given geometric characteristics and a condensation algorithm. A discretely presented curve (DPC) is formed by a condensation of the initial point set of an arbitrary configuration in areas on which it is possible to ensure a monotonic change in the values of its characteristics. Monotone plots are joined at special points. Every three consecutive points of the duodenum define an adjacent plane. Four adjacent planes passing through two consecutive points limit the tetrahedron. The chain of consecutive tetrahedrons defined on all segments is the region of the location of the smooth curve of the constant stroke line interpolating the initial point sets. The torsion on the sections of the DPC is estimated by the value of the ratio of the angle between adjacent adjacent planes to the length of the corresponding chord of the accompanying broken line. The point of thickening is assigned inside the tetrahedron of the DPC. As a result of successive condensations, we obtain a continuous bypass of a constant stroke, at each point of which there is a single position of the main trihedron. The point of condensation is assigned in such a way that the values of the torsion in the duodenum points change monotonically. This ensures that the torsion values are regular at the points of the bypass. The imposition of additional conditions on the DPC formed requires the definition of the corresponding region of a possible solution within the DPC arrangement tetrahedron.
Description: Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В., Мірошниченко М. Ю. Алгоритм моделювання одновимірних обводів за заданими умовами. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електронне наукове фахове видання. 2022. Вип. 12. том 1. C. 232-240.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16560
ISSN: 2220-8674
DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-22
UDC: 004.942
Appears in Collections:кафедра Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ye. Havrylenko Yu. Kholodnyak M. Miroshnychenko_Algorithm for modeling_232-240.pdf949.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.