Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16197
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма: «Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України». Підпрограма: «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Лубко, Дмитро Вікторович
Лубко, Дмитрий Викторович
Lubko, Dmytro
Шаров, Сергій Володимирович
Шаров, Сергей Владимирович
Sharov, Sergii
Зінов'єва, Ольга Геннадіївна
Зиновьева, Ольга Геннадиевна
Zinovieva, Olha
Мозговенко, Андрій Андрійович
Мозговенко, Андрей Андреевич
Mozghovenko, Andrii
Гешева, Ганна Валеріївна
Гешева, Анна Валерьевна
Hesheva, Hanna
Мацулевич, Олександр Євгенович
Мацулевич, Александр Евгеньевич
Matsulevych, Oleksandr
Гавриленко, Євген Андрійович
Гавриленко, Евгений Андреевич
Havrylenko, Yevhen
Холодняк, Юлія Володимирівна
Холодняк, Юлия Владимировна
Kholodniak, Yuliia
Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Івженко, Олександр Васильович
Ивженко, Александр Васильевич
Ivzhenko, Oleksandr
Дмітрієв, Юрій Олексійович
Дмитриев, Юрий Алексеевич
Dmitriiev, Yurii
Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Чаплінський, Андрій Петрович
Чаплинский, Андрей Петрович
Chaplynskyi, Andrii
Бондаренко, Лариса Юріївна
Бондаренко, Лариса Юрьевна
Bondarenko, Larysa
Пихтєєва, Ірина Вікторівна
Пыхтеева, Ирина Викторовна
Pykhtieieva, Iryna
Михайленко, Олена Юріївна
Михайленко, Елена Юрьевна
Mykhailenko, Olena
Keywords: програмний модуль;регресійна модель;мультиколінеарність;експерні системи;геометричне моделювання;дискретна інтерполяція;дискретно представлена крива;АРМ
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: 28 с.;
Abstract: Теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем (ІСТ) у галузях АПК та виробництва. Програмні засоби та інформаційні системи для автоматизації бізнес-процесів в АПК, виробництвіта навчальному процесі.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16197
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit 2021..pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.