Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16007
Title: Розробка інвестиційних проєктів аграрного виробництва: орієнтація на сталий розвиток
Development of investment projects of agricultural production: orientation on sustainable development
Разработка инвестиционных проектов аграрного производства: ориентация на устойчивое развитие
Authors: Грицаєнко, Галина Іванівна
Грицаенко, Галина Ивановна
Hrytsaienko, Halyna
Грицаєнко, Ігор Миколайович
Грицаенко, Игорь Николаевич
Hrytsaienko, Ihor
Keywords: сталий розвиток;аграрне виробництво;капітальні інвестиції;інвестиційні проєкти;викиди забруднюючих речовин;екологічний баланс;соціальний прогрес;економічне процвітання;sustainable development;agricultural production;capital investments;investment projects;emissions of pollutants;ecological balance;social progress;economic prosperity
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету;Вип. 11, т. 2
Abstract: UK: Мета статті – дослідити сутність сталого розвитку та об’єктивну необхідність орієнтації на нього при обґрунтуванні доцільності інвестиційних проєктів аграрного виробництва. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання, в тому числі монографічний (аналіз публікацій щодо питань розробки інвестиційних проєктів та сталий розвиток) та абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків) методи. Досліджено взаємозв’язок капітальних інвестицій та викидів забруднюючих речовин. Аргументована необхідність орієнтування інвестиційних проєктів аграрного виробництва на сталий розвиток. Запропоновано узгоджувати результати кожного етапу розробки інвестиційних проєктів з глобальними цілями сталого розвитку. EN: The priority of Ukrainian economic policy is the development of the agricultural production, the concept of sustainable development of which should reflect the real environmental, social and economic situation and be the main guideline in the development of investment projects. In the process of research dialectical methods of cognition were used, including monographic (analysis of publications on the development of investment projects and sustainable development) and abstract-logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions) methods. The study found a directly proportional relationship between total capital investment in dollar terms and pollutant emissions in Ukraine. This fact has led to the argument that investment projects require a more thorough study of environmental issues, which are also reflected in the main component of the social environment - the quality of life. RU: Цель статьи – исследовать сущность устойчивого развития и объективную необходимость ориентации на него при обосновании целесообразности инвестиционных проектов аграрного производства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16007
DOI: 10.31388/2220-8674-2021-2-20
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrytsaienko_Halyna_(TSATU).PDF1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.