Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15048
Title: Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів гороху посівного в умовах Південного Степу України
Authors: Єременко, Оксана Анатоліївна
Еременко, Оксана Анатольевна
Yeremenko, Oksana
Капінос, Марина Володимирівна
Капинос, Марина Владимировна
Kapinos, Maryna
Keywords: горох;обробка насіння;сорт;продуктивність;структура урожаю
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика
Series/Report no.: Таврійський науковий вісник: наук. журнал;Вип. 113 (С. 41-48)
Abstract: У статті наведені результати досліджень із вивчення ефективності передпосівної обробки насіння гороху сучасними препаратами, проведених у 2015-2017 роках на чорноземі південному середньосуглинковому в умовах дослідного поля НДІ агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету. Схема досліду включала такі варіанти: Фактор А – сорт: 1. Девіз; 2. Глянс; 3. Отаман. Фактор В – оброблення насіння: 1. Контроль (обробка водою); 2. Інокуляція Ризобофітом (Rhizobium, штам 261-Б, титр бульбочкових бактерій 5-6 млрд/мл) – 0,5 л/т; 3. Інкрустація АКМ (Патент України № 8501) – 0,3 л/т; 4. Обробка АКМ (0,3 л/т) + Ризобофіт (0,5 л/т). Насіння обробляли із розрахунку 20 л робочого розчину на тонну насіння. Проведені нами дослідження показали, що густота продуктивних стебел залежала від сортових особливостей і варіанту обробки насіння. Так, у середньому за роки досліджень і по фактору сорт, передпосівна обробка насіння Ризобофітом сприяла збільшенню кількості продуктивних стебел порівняно з контрольним варіантом досліду на 1,36 шт./м2; АКМ – на 4,87 шт./м2. Сумісне використання препаратів сприяло формуванню 108,20 продуктивних стебел на 1 м2, що перевищило показники контролю на 5,61 м2. Застосування препаратів АКМ і Ризобофіту сумісно забезпечує формування найвищих показників індивідуальної продуктивності рослин гороху. Так, за такого варіанту обробки насіння в середньому за роки досліджень висота кріплення нижнього боба склала залежно від сорту 36,33-37,23 см, кількість бобів на одній рослині та кількість насінин в одному бобі становила відповідно 3,14-3,43 та 3,46-3,67 шт., маса насіння однієї рослини та маса 1000 насінин – 2,51-2,74 та 218,63-231,22 г. Дещо більші показники індивідуальної продуктивності в середньому за роки досліджень мали рослини гороху сорту Девіз. У середньому за роки досліджень максимальна врожайність зерна гороху залежно від досліджуваного сорту склала 2,67-3,01 т/га за сумісної обробки насіння перед сівбою препаратами АКМ і Ризобофіт, що перевищило показники контролю на 12,9-13,1%. При цьому вищу урожайність формували рослини гороху сорту Девіз (2,83 т/га), що перевищило її значення по сорту Глянс на 2,1%, сорту Отаман – на 11,7%.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15048
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf582.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.